7 สิงหาคม 2562 นายอำเภอลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือชาวนาลพบุรี

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/159349

นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะปัญหาฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้นาข้าวขาดน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงได้ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีได้สำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ในตำบลโคกกระเทียม พรหมมาสตร์ บางขันหมาก ซึ่งมีกว่า 4,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ข้าวมีอายุการเพาะปลูกได้ประมาณ 2 เดือน นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้เร่งแก้สถานการณ์อย่างเร่งด่วน เบื้องต้นมีการระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อระดมสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าประตูส่งน้ำตามคลองซอย และจุดในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 2 เครื่อง ให้ชาวนาได้สูบใส่นาข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ซึ่งรวมทั้ง 2 จุด มีพื้นที่นาข้าวในตำบลโคกกระเทียม พรหมมาสตร์ บางขันหมาก และท่าแคได้รับประโยชน์รวมกว่า 10,000 ไร่